BEOORDELING

In dit schema kun je zien op welke aspecten je beoordeeld wordt. Je krijgt twee cijfers, die uiteindelijk gemiddeld zullen worden.

1.    Opstel positie van de vrouw

(maximale punten)

Goed

Voldoende

Matig

Inhoud

(15)

De leerling heeft de drie volgende begrippen juist gebruikt: de rol van de vrouw in de middeleeuwen, hoofsheid en ridderromans in zijn opstel verwerkt.

De leerling heeft één of twee begrippen juist gebruikt.

De leerling heeft geen van de begrippen goed gebruikt.

Originaliteit

(25)

De leerling heeft een goed werkende originele vorm gekozen voor het opstel.

De leerling heeft een originele vorm gevonden die niet zo goed werkt.

De leerling heeft geen originele vorm bedacht.

 
Correcte zinsbouw

(5) 

Alle zinnen zijn geformuleerd in goedlopende zinnen zonder stijlfouten.

De meeste zinnen zijn geformuleerd in goedlopende zinnen zonder stijlfouten.

De zinnen zijn niet goed geformuleerd en/of bevatten stijlfouten.

Correcte spelling

(5)

Het opstel bevat geen spelfouten.

Het opstel bevat slechts weinig spelfouten.

Het opstel bevat veel spelfouten.

 

2. Opdracht over verandering van perspectief

(maximale punten)

Goed

Voldoende

Matig

 
Inhoud
 
(15)

De leerling heeft het begrip feodale stelsel en de informatie over de personages Karel en Elegast juist gebruikt.

De leerling heeft het begrip juist gebruikt of de informatie over de personages juist gebruikt.

De leerling heeft zowel het begrip als de informatie over de personages niet of niet juist gebruikt.

Taalgebruik

(25)

Het tekstgedeelte is geschreven in pseudo-ouderwets Middelnederlandse taal.

Het tekstgedeelte is enigszins geschreven in pseudo-ouderwets Middelnederlandse taal.

Het tekstgedeelte is niet of nauwelijks geschreven in pseudo-ouderwets Middelnederlandse taal.

Correcte zinsbouw

(5)

Alle zinnen zijn geformuleerd in goedlopende zinnen zonder stijlfouten.

De meeste zinnen zijn geformuleerd in goedlopende zinnen zonder stijlfouten.

De zinnen zijn niet goed geformuleerd en/of bevatten stijlfouten.

Correcte spelling

(5)

De opdracht bevat geen spelfouten.

De opdracht bevat slechts weinig spelfouten.

De opdracht bevat veel spelfouten.