INFOBRONNEN

Op deze pagina vind je zowel een boek als internetsites die je kunt gebruiken om de vragen te beantwoorden. Je mag ook gebruik maken van andere websites, maar noem deze wel in je antwoorden. Let er op dat de internetsites die je gebruikt betrouwbaar zijn, want niet alles wat op het internet staat is juist.