OPDRACHT

In deze webquest ga je je verdiepen in de middeleeuwen. Voordat je de vragen gaat beantwoorden, is het handig om de theorie uit je literatuurboek over de middeleeuwen te lezen, maar je kan ook gebruik maken van de websites die staan bij de infobronnen. Beantwoord de onderstaande vragen in je eigen woorden.

Vragen over de middeleeuwen:
 1.   In de middeleeuwen was er sprake van een hiërarchische verdeling van de maatschappij.
  • Wat houdt het ‘feodale stelsel’ in?
  • Wat was het kernbegrip in het feodale stelsel?
  • Karel is zowel leenheer als leenman in Karel ende Elegast. Leg dit duidelijk uit.

 2. Vanaf de twaalfde eeuw begint zich een ‘hoofse’ cultuur aan de hoven te ontwikkelen.
  • Leg het begrip ‘hoofsheid’ duidelijk uit.
  • In hoeverre is er sprake van hoofsheid in Karel ende Elegast?

 3. De ridderromans gaan terug op de chansons de geste
  • Welke twee thema’s zijn dominant in de chansons de geste?
  • Welk thema staat centraal in Karel ende Elegast?

 4. Behoort Karel ende Elegast tot de voorhoofse ridderromans of tot de hoofse ridderroman?

 5. Wat is de boodschap van Karel ende Elegast?
Vragen over de rol van de vrouw in de middeleeuwen:
 1. Hoe veranderde de rol van de vrouw tijdens de voorhoofse ridderromans en de hoofse ridderromans? Leg dit duidelijk uit.

 2. Hoe zou Elegasts kersverse vrouw gereageerd hebben op haar huwelijk met Elegast?

 3. Beschrijf de positie van de vrouw in de middeleeuwen.
Vragen over de personages Karel en Elegast:
 1.   Karel stelt voor om bij zichzelf te gaan stelen.
  • Waarom zou Karel aan Elegast vragen om bij Karel te gaan stelen?
  • Waarom gaat Elegast niet in op het voorstel van Karel? Vergelijk Elegast met Robin Hood.